Bel voor informatie Klaas Dijkstra 06 53 25 56 38

Teambuilding JaChef!

Een orkest kan niet zonder dirigent, een operatie niet zonder chef-chirurg, een regering niet zonder minister-president en een brigadekeuken niet zonder chef. We zijn het erover eens dat aansturing van een proces/team, door een teamleider  noodzakelijk is om het doel op de gewenste manier te bereiken.

 

DOEL Voor alles wat je wilt bereiken is een doelstelling nodig/aanwezig. Hoe je dat wilt/kunt bereiken is een persoonlijk actiepunt.

ZAKELIJK Het bereiken van een zakelijk doel waar meer personen bij betrokken zijn vraagt om adequate aansturing.

INITIATIEF Iemand neemt het initiatief. Heeft er over nagedacht en probeert het initiatief te realiseren.Daarvoor denkt zij/hij dat er meer mensen voor nodig zijn om het initiatief/doel te bereiken. Mensen die één voor één aanvulling geven met kennis en kunde die het doel bereiken. Specialisten!

TEAM  De maître, als initiatiefnemer, stelt het team samen. Zorgvuldig worden de vakspecialisten in het team geplaatst. Het ene specialisme moet het andere aanvullen, naast vakmanschap moet men ook de nodige sociale vaardigheden in huis hebben en elkaar door dik en dun steunen, zowel in het project als intermenselijke omstandigheden.

De witte brigade staat voor optimale samenwerking